biuro@klr.com.pl

+48606301824

Super User
Kategoria:

Układ limfatycznyUkład limfatyczny człowieka (z łac. systema lymphaticum), nazywany też układem chłonnym, jest ściśle związany z układem krążenia i układem odpornościowym. Jego najważniejszą rolą jest ochrona organizmu przed zakażaniem poprzez produkcję wyspecjalizowanych komórek wykazujących zdolność niszczenia różnych obcych patogenów - bakterii, drobnoustrojów, czy komórek nowotworowych. Od jego stanu i sprawności zależy stan zdrowia i odporność organizmu przeciwko różnym stanom chorobowym. Co zrozumiałe więc, wiele chorób (nie tylko przewlekłych) może mieć przyczynę w złym stanie tego układu chłonnego lub jego dysfunkcji. 

Należy jednak zwrócić uwagę na aspekt aktywności fizycznej i skuteczności działania układu limfatycznego z tym związanego. To właśnie aktywność fizyczna powoduje że skuteczność działania układu limfatycznego jest większa lub mniejsza. Liczne obserwacje i badania wykazują jednoznaczną zależność stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Osoby obłożnie chore, nie wykazujące aktywności fizycznej chorują znacznie dłużej i z dużo cięższymi objawami.

Roman Klimczyk
Kategoria:
Dlaczego metylacja jest tak istotna dla zdrowia?
 
Krótka historia o metylacji. Dlaczego jest tak istotna dla zdrowia?
Ostatnio słyszy się coraz częściej o zagadnieniu związanym z zaburzeniami metylacji. Ilość prac nad mechanizmami epigenetycznymi ciągle wzrasta i dowodzi, że kod tworzony przez geny nie musi całkowicie determinować stanu kondycji naszego organizmu. Metylacja jest kluczową w wielu wypadkach dla zdrowia i życia modyfikacją biochemiczną, która zachodzi ciągle , wpływając na działanie wszystkich układów w ludzkim organizmie.

Metylacją nazywany jest proces przekazywania grupy metylowej (-CH3) pomiędzy molekułami. Grupa metylowa jest przyłączana do enzymu, który pod jej wpływem ulega aktywacji i pełni odpowiednią funkcję. Jednym z częściej badanych defektów, powodujących zaburzenia metylacji, jest mutacja genu MTHFR zwanego reduktazą metylenotetrahydrafolianową, która według szacunków dotyczy więcej niż 40% populacji.

Kurkuma

Super User
Kategoria:

Sayer Ji, Green Med Info
Waking Times

Starożytna indyjska kurkuma przypraw ponownie uderza! Nowe badania wskazują, że ekstrakt kurkumy selektywnie i bezpiecznie zabija nowotworowe komórki macierzyste w taki sposób, że chemia i promieniowanie nie mogą.

Przełomowe nowe badanie opublikowane w czasopiśmie Anticancer Research ujawnia, że ​​jeden z najszerzej zbadanych i obiecujących naturalnych związków na świecie do leczenia raka: podstawowy polifenol w dawnej kurkumie przyprawowej, znany jako kurkumina , ma zdolność wybiórczego namierzania nowotworowych komórek macierzystych, które są źródłem nowotworów złośliwych , a jednocześnie mają niewielką lub żadną toksyczność dla normalnych komórek macierzystych, które są niezbędne do regeneracji tkanek i długowieczności.

Marek Kleciak
Kategoria:

https://canpolbabies.com/pl/porady/porada/mothers/6/63-najlepsze-pozycje-karmienia-piersiaDlaczego warto długo karmić piersią, tzn. minimum do 2,5 a w niektórych przypadkach nawet do 3,5 roku życia?

1) Jest to zupełnie naturalne, ponieważ odpowiada matczynemu instynktowi większości kobiet, jak i potrzebom większości dzieci.

2) Podba się to zarówno matkom i dzieciom, jest piękne i powoduje powstanie silnych więzi z dzieckiem. Dlatego więc zakończyć karmienie wcześniej niż jest to możliwe?

3) Nawet po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających, dzieci karmione piersią otrzymują więcej z substancji odżywczych i kalorii.

Super User
Kategoria: /
Posocznica
28 czerwca 2018 r

Pewne przeciwciała w krwiobiegu pacjenta mogą umożliwić rozprzestrzenianie się zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych, zamiast zwalczać je -wykazały to badania University of Queensland.

Dr Timothy Wells, starszy pracownik naukowy UQ Diamantina Institute,  powiedział, że odkrycie może być pomocne w leczeniu lub zapobieganiu sepsy u niektórych pacjentów w przyszłości. Naukowcy zbadali, w jaki sposób Escherichia coli (E. coli) w krwiobiegu może wywołać posocznicę, skrajną i szkodliwą reakcję zapalną na zakażenie z dużą szansą na śmiertelność. "MI. coli jest najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych, a u niektórych osób bakterie mogą przedostać się do krwiobiegu i przeżyć, prowadząc do sepsy ”- powiedział dr Wells.

Super User
Kategoria: /
 

Wodór molekularny reaguje z rodnikiem hydroksylowym, wysoce cytotoksycznym gatunkiem wytwarzanym w tkankach objętych stanem zapalnym. Sugerowano zatem stosowanie gazowego wodoru w nowej strategii przeciwzapalnej. Przetestowaliśmy ten pomysł, korzystając ze sprzętu i umiejętności COMEX SA z Marsylii, grupy eksperymentującej z mieszaninami tlenowo-wodorowymi do profesjonalnego nurkowania w głębinach morskich. Zastosowanym modelem było przewlekłe zapalenie wątroby związane z schistosomatozą. Zainfekowane zwierzęta przebywały 2 tygodnie w komorze hiperbarycznej w normalnej atmosferze uzupełnionej 0,7 MPa wodoru. Zabieg miał znaczący wpływ ochronny na uszkodzenie wątroby, mianowicie zmniejszenie zwłóknienia, polepszenie hemodynamiki, zwiększoną aktywność NOSII, zwiększoną aktywność enzymu antyoksydacyjnego, obniżony poziom nadtlenków lipidów i zmniejszone krążące poziomy TNF-alfa. W tych samych warunkach hel wywarł również pewne efekty ochronne, co wskazuje, że wychwytywanie rodników hydroksylowych nie jest jedynym mechanizmem ochronnym. Odkrycia te wskazują, że proponowana strategia przeciwzapalna zasługuje na dodatkową uwagę.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11510417?fbclid=IwAR2Rz1ys1McCDRd7F9mtVGsmDhaccB9wk9_rCekOIj14k-vOCjhfjFhP7fY